• Standaard online leerarrangementen VAPRO B in LCMS Compacity, VAPRO-OVP 2006
 • Online competentie gerichte leerarrangementen VAPRO B in Compacity i.k.v. subsidie Scholingimpuls, VAPRO-OVP 2006
 • Internationaal project ELEX/EVTA e-learning, adviezen en training monitoring online communities, COLO/VAPRO-OVP 2006
 • VAPRO-OVP.nl, CMS-based corporate website, 2005
 • Learning content management systeem (LCMS) Compacity, VAPRO-OVP/LIFTGROUP 2005.
     Deze “publicatieomgeving” faciliteert voor de VAPRO-uitgeverij:
     – (online) competentie gebaseerd leren
     – flexibele vormen van leren en individueel samengesteld opleidingsmateriaal
     – on demand publicatie van opleidingsmateriaal op papier, cd-rom, internet, e-learning
 • VAPRO item- en toetsenbank voor examinering, KCE gecertificeerd, VAPRO-OVP 2004
 • Itembank laboratoriumtechniek, toetsomgeving in Question Mark Perception (QMP),  VAPRO-OVP 2004
 • Feelthechemistry.nl – de beroepensite, CMS-based website, VAPRO-OVP  2003
 • Demo Basisveiligheid (e-learning module Open Leren VAPRO) , VAPRO-OVP 2003
 • Paper, karton en golfkarton, folio-uitgave VAPRO opleiding procesoperator B,  VAPRO-OVP 2003
 • CINOP website, 2003
 • CINOP academie, CMS-based website begeleiding leergangen, 2002
 • CINOP virtueel congres, real time online presentaties en workshops, 2002
 • Expertisecentrum beroepsonderwijs, CMS-based website, CINOP 2002
 • Kwaliteitsborging e-learning, intranet, CINOP 2002
 • Talenaudit bedrijfsleven, cd-rom / website, CINOP 2002
 • Vakantiechecklist.nl, website, Checkpoint Charlie 2002
 • Präsentieren auf Deutsch, cd-rom, CINOP 2002
 • LVNL – CBT Refreshment trainingen, cd-rom, CINOP 2001
 • VAPRO Gassen en Veiligheid, teleleerplatform, CINOP 2001
 • KLM – WBT De-icing / anti-icing, CMS-based teleleerplatform, CINOP 2001
 • LVNL – CBT BSA en Stopbarbeleid, cd-rom, CINOP 2001
 • Careview, online documentatiesysteem en PR cd-rom, CINOP 2001
 • Competentiemeter Projectmatig werken, website, CINOP 2001
 • LVNL – CBT Transities torenwerkplekken, cd-rom, CINOP 2000
 • Alfabeter lezen, cd-rom, CINOP 2000
 • Het verhaal van Anna (Credit presentatie), cd-rom, CINOP 2000
 • Raamwerk zelfdiagnostische toets (HBO), cd-rom, CINOP 2000
 • CINOP Interactief, PR cd-rom, CINOP 2000
 • Credit for companies, PR cd-roms, CINOP 2000
 • Credit for participants, PR cd-rom, CINOP 2000
 • Multimedia kwaliteitssysteem, intranet, CINOP 1999
 • FlexNed, leermethode van 10 cd-rom’s, CINOP 1999
 • ATOM-toets Nederlands, cd-rom, CINOP 1999
 • Océ 9600, cd-rom, CINOP 1998
 • Anders toetsen 2, toetsraamwerk, cd-rom, CINOP 1998
 • Train de trainer: digitale vaardigheden, website, CINOP 1997
 • Authornet, online community, CINOP 1997
 • VROM op Internet (presentatie), cd-rom, CINOP 1996
 • Industriële Automatisering, online applicatie, CINOP 1996
 • Energiemanagement, cd-i, CINOP 1996
 • NB IMMO verenigingswebsite, online community, NB IMMO 1996
 • Programmeur in Authorware:
 • CBT SWITCH (Optiebeurs), cd-rom, CINOP 1995
 • Philips Teamwork, cd-rom / cd-i, CINOP 1995
 • Anders Toetsen, cd-rom, CINOP 1995
 • Droomhuis (Bouwmaterialen), cd-rom, Digital B.V./IMMO opleiding 1994
 • Euregio Maas / Rijn, cd-rom,  Universiteit Utrecht 1991
 • Vulkanen, lesprogramma via teletekst, Universiteit Utrecht 1989