Overzicht van gemaakte leermiddelen

Initiëring, ontwikkeling en projectmanagement:

CMS gerelateerd

 • Innovatie e-leermiddelen, doorlopend project met 2x per jaar een nieuwe release van de productiestraat, Noordhoff Uitgevers 2007 – nu
 • Methodeportal Connect (burgerschap), ELO; arrangeermogelijkheden digitale leereenheden, voortgangsregistratie, docenten-community, Noordhoff Uitgevers  2012
 • Methodeportal NU Rekenen, ELO; arrangeermogelijkheden digitale leereenheden, voortgangsregistratie, docenten-community, Noordhoff Uitgevers  2011
 • Schoolwise MBO, LCMS met content alle MBO methodes; arrangementen mogelijk met content uit meerdere methoden, voortgangsregistratie, docenten- en studentencommunity, Noordhoff Uitgevers  2011

 • Next Generation MBO leermiddelen, vormgevingslag digitale MBO leermiddelen, Noordhoff Uitgevers 2009
 • Project Beveiligd uitleveren methode websites en scorm packages, incl. individueel bestellen, Noordhoff Uitgevers 2008
 • Content Delivery Platform, distributie platform, Noordhoff Uitgevers 2008
 • Readerservice.nl, online readers samenstellen, Noordhoff Uitgevers 2008
 • Wolters-Noordhoff plaza, PR-middel en ELO, Wolters-Noordhoff 2007

Leerarrangementen

 • Standaard online leerarrangementen VAPRO B in LCMS Compacity, grootschalige digitalisering van folio naar digitale content, en omzetting van oude digitale content naar nieuwe standaarden, VAPRO-OVP 2006
 • Online competentie gerichte leerarrangementen VAPRO B in Compacity i.k.v. subsidie Scholingimpuls, VAPRO-OVP 2006
 • Demo Basisveiligheid (e-learning module Open Leren VAPRO) , VAPRO-OVP 2003

 • Internationaal project ELEX/EVTA e-learning, adviezen en training monitoring online communities, COLO/VAPRO-OVP 2006

 • Learning content management (LCMS) Compacity, VAPRO-OVP/LIFTGROUP 2005
  Deze “publicatieomgeving” faciliteert voor de VAPRO-uitgeverij:
  – (online) competentie gebaseerd leren
  – flexibele vormen van leren en individueel samengesteld opleidingsmateriaal
  – on demand publicatie van opleidingsmateriaal op papier, cd-rom, internet, e-learning

Itembanken

 • VAPRO item- en toetsenbank voor examinering, KCE gecertificeerd, VAPRO-OVP 2004
 • Itembank laboratoriumtechniek, toetsomgeving in Question Mark Perception (QMP),
  VAPRO-OVP 2004

Bedrijfsopleidingen

 • KLM – WBT De-icing / anti-icing, CMS-based teleleerplatform, CINOP 2001
 • Careview, online documentatiesysteem en PR cd-rom, CINOP 2001
 • LVNL – CBT Refreshment trainingen, cd-rom, CINOP 2001
 • LVNL – CBT BSA en Stopbarbeleid, cd-rom, CINOP 2001
 • Careview, online documentatiesysteem en PR cd-rom, CINOP 2001
 • LVNL – CBT Transities torenwerkplekken, cd-rom, CINOP 2000
 • VROM op Internet (presentatie), cd-rom, CINOP 1996
 • Energiemanagement, cd-i, CINOP 1996
 • CBT SWITCH (Optiebeurs), cd-rom, CINOP 1995
 • Philips Teamwork, cd-rom / cd-i, CINOP 1995

Onderwijs

 • Präsentieren auf Deutsch, cd-rom, CINOP 2002
 • Alfabeter lezen, cd-rom, CINOP 2000
 • Het verhaal van Anna (Credit presentatie), cd-rom, CINOP 2000
 • Raamwerk zelfdiagnostische toets (HBO), cd-rom, CINOP 2000
 • CINOP Interactief, PR cd-rom, CINOP 2000
 • FlexNed, leermethode Nederlands voor Malmberg van 10 cd-rom’s, CINOP 1999
 • ATOM-toets Nederlands, cd-rom, CINOP 1999
 • Océ 9600, cd-rom, CINOP 1998
 • Anders toetsen 2, toetsraamwerk, cd-rom, CINOP 1998
 • Anders Toetsen, cd-rom, CINOP 1995

Studie projecten

 • Droomhuis (Bouwmaterialen), cd-rom, Digital B.V./IMMO opleiding 1994
 • Euregio Maas / Rijn, cd-rom,  Universiteit Utrecht 1991
 • Vulkanen, lesprogramma via teletekst, Universiteit Utrecht 1989

Chronologisch overzicht ICT-Projecten