Leerarrangementen:

 • Standaard online leerarrangementen VAPRO B in LCMS Compacity, VAPRO-OVP 2006
 • Online competentie gerichte leerarrangementen VAPRO B in Compacity i.k.v. subsidie Scholingimpuls, VAPRO-OVP 2006

 • Internationaal project ELEX/EVTA e-learning, adviezen en training monitoring online communities, COLO/VAPRO-OVP 2006

(L)CMS:

 • Learning content management systeem (LCMS) Compacity, VAPRO-OVP/LIFTGROUP 2005.
     Deze “publicatieomgeving” faciliteert voor de VAPRO-uitgeverij:
     – (online) competentie gebaseerd leren
     – flexibele vormen van leren en individueel samengesteld opleidingsmateriaal
     – on demand publicatie van opleidingsmateriaal op papier, cd-rom, internet, e-learning

Itembanken::

 • VAPRO item- en toetsenbank voor examinering, KCE gecertificeerd, VAPRO-OVP 2004
 • Itembank laboratoriumtechniek, toetsomgeving in Question Mark Perception (QMP),  VAPRO-OVP 2004
 • Demo Basisveiligheid (e-learning module Open Leren VAPRO) , VAPRO-OVP 2003
 • Paper, karton en golfkarton, folio-uitgave VAPRO opleiding procesoperator B,  VAPRO-OVP 2003

Chronologisch overzicht ICT-Projecten